Octopus ® ERP - System

  Octopus
Overview
Program
Modules
Industry
Solutions
Online B2B
E-Commerce
Pricing info
ASP-Centre
About our
Company

Customer
Login

 
   


Program Modules - Accounting

  Octopus ® Accounting Modules gives you a good grasp of your overall financial situation.    
           
           
           
 

Det moderne økonomisystem med det store overblik, hvor besværlige rutiner for måneds- og årsafslutning helt er elimineret. Over 10 års kontinuerlig udvikling ligger bag dette moderne bogholderisystem. Debitorregnskab, kreditorregnskab og finansregnskab kan anvendes separat eller i sammenhæng med fuld integration.

Af de væsentligste faciliteter kan vi bl.a. nævne :

Elektronisk kassekladde
Månedsskifte/årsskifte
Revisionsspor
Betaling via Internet
Valuta - Handel med udlandet
Åben post/saldometode
Factoring/Rykkerprocedure
Betalingsforslag/Likviditetsanalyse
Anlægsregnskab
Elektronisk søgning

Elektronisk kassekladde

Samtlige bogholderitransaktioner (debitorbogholderi, kreditorbogholderi og finansbogholderi) kan indtastes i et og samme skærmbillede, som fungerer som en elektronisk kassekladde. Der er indbyggede søgemuligheder - også som fritekst - i alle funktionerne, således at hyppige skift mellem programfunktionerne undgås.

Top på siden

Månedsskifte / årsskifte

Ingen besværlige procedurer for månedsskifte eller årsskifte, da alle bogholderitransaktioner lagres med fuld datostyring, således at alle rapporter kan foretages tilbage i tiden ved angivelse af ønsket ultimodato.

Top på siden

Revisionsspor

Komplet revisionsspor på tværs af alle moduler og tilpasset nyeste lovgivning som fx. EU-moms.

Top på siden

Betaling via Internet

Elektroniske betalingsfunktioner til / fra f.eks GiroBank, PBS, Den Danske Bank og Nordea m.m.

Top på siden

Valuta - Handel med udlandet

Fuld valutastyring for importerende / eksporterende virksomheder og håndtering af et vilkårligt antal fremmede sprog på alle udgående dokumenter.

Top på siden

Åben post / saldometode

Frit valg mellem åben post eller saldometode på kontonummerniveau i både debitor- og kreditormodulet.

Top på siden

Factoring

Håndtering af factoring problematik samt indkøbskæder med flere leveringsadresser til samme faktureringsadresse.

Top på siden

Rykkerprocedure

Effektiv automatisk rykkerprocedure med individuelle rykkertekster i flere niveauer og i flere sprog.

Top på siden

Betalingsforslag / Likviditetsanalyse

Mulighed for automatisk betalingsoverførsel/udligning af forfaldne kreditorposter pr. angivet forfaldsdato m/u anvendelse af evt. kasserabatter. Fremtidig likviditetsanalyse på baggrund af registrerede åbne poster i debitor- og kreditormodulet samt åbne kunde- og leverandørordrer.

Top på siden

Anlægsregnskab

Mulighed for kobling til ekstramodul for håndtering af anlægsaktiver med mulighed for automatiske månedlige, kvartalsmæssige eller årlige driftsmæssige afskrivninger samt årlige skattemæssige afskrivninger.

Top på siden

Elektronisk søgning

Modulerne og den tilhørende database er samtidig designet som et egentligt informationssystem med effektive og direkte forespørgselsmuligheder, således at manuel søgning i papirdokumenter helt kan undgås. Når bilagene først er registreret i et af bogholderimodulerne, er der skabt et tilstrækkeligt informationsgrundlag for den videre bearbejdning og den indgående post kan i princippet efter endt registrering blot arkiveres i ét fælles fortløbende bilagsarkiv.

Top på siden

 
 
Main menu
Order/Invoicing
Accounting
Stock/Purchasing
Payroll
Production
Project
Fixed Assets
Point of Sale
Office Integration
B2B E-Commerce